Motorische problemen

Motorische problemen zijn te herkennen aan:

 • Het bewegen is houterig en stijf
 • Motorische vaardigheden als springen, hinkelen, zwemmen, fietsen etc worden niet voldoende beheerst.
 • Moeite met het evenwicht: deze kinderen vallen veel of hebben moeite met stilstaan
 • Moeite met de balvaardigheid
 • Moeite met de fijne motoriek, waaronder het schrijven en de oogbewegingen. De kleine bewegingen van de handen en vingers kosten moeite, zodat knutselen een probleem kan zijn.
 • Schrijven valt dan op doordat het veel inzet vraagt, het handschrift hoekig is, lijngebruik zwak, onregelmatige lettergrootte, verkeerde pengreep, gespannen en schokkerig bewegen.
 • De oogbewegingen kunnen moeite kosten, wat tot uiting kan komen bij het lezen: verkeerde regel of woord lezen, letters overslaan.
 • Onhandigheid: een kind stoot dingen om, laat dingen uit zijn handen vallen of botst ongewild tegen andere kinderen aan.
 • Motorische onrust: het kind is veel in beweging. Er is moeite met stilzitten en de concentratie
 • Bewegingsarmoede: een kind beweegt niet of nauwelijks. Vaak gaat dit ook gepaard met angst voor bewegen.
 • Afwijkend looppatroon
 • Moeite met de ruimtelijke oriëntatie: er kan moeite zijn met de ruimtelijke begrippen bij opdrachten. Of er is moeite met aanleren van het schrijven letters.
 • Te heftig of te weinig reageren op prikkels: dit kan tot uiting komen in te veel bewegen of juist angst om te bewegen, alles moeten aanraken of juist bang zijn dingen aan te raken of aangeraakt te worden. Dit te heftig of te weinig reageren op prikkels leidt meestal tot motorische problemen zoals hierboven beschreven.