Scoliose

Scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Er zijn verschillende soorten scoliose, zoals een niet structurele (of functionele) scoliose en de structurele scoliose. Een structurele scoliose is een vorm die al vanaf jonge leeftijd aanwezig is waarbij de wervels ten opzichte van elkaar gedraaid staan. Een niet structurele of functionele scoliose ontstaat vaak als gevolg van pijn, beenlengteverschil of door een duidelijke voorkeurshouding. Als de scoliose op jongere leeftijd ontstaat, bestaat de kans op verergering van de verkromming, doordat het skelet nog niet is volgroeid.

Een scoliose heeft de neiging om te verergeren tijdens de groei. Vroegtijdig ontdekken is daarom van groot belang. Op jonge leeftijd is de wervelkolom nog soepel en is correctie van de verkromming beter mogelijk dan op latere leeftijd.

In alle gevallen zal er middels oefeningen gestreefd worden de rug meer in de symmetrie te brengen en meer stabiliteit in de wervelkolom bij diverse houdingen en activiteiten. Bij een houdings-scoliose zal het doel eerder en sneller bereikt worden dan bij een Idiopatische Scoliose.

De oefentherapeut zal het aanbod van oefeningen afstemmen op de motivatie van de patiënt en goed laten aansluiten bij de wekelijkse en dagelijkse activiteiten.